امروز آهنگ زیبای سیاوش سهراب رو براتون گذاشتم قشنگه.

کمی مرا نگاه کن
کمی مرا نگاه کن
که پر نیاز عطر تو چه عاشقانه میتکم
دوباره اشتباه کن دوباره اشتباه کن
که اتفاق عاشقی گناه نیست شاپرکم
در تو تمام میشود رویای پروانه شدن
چه عاشقانه میشود رویای پروانه شدن
بگو کدوم یاس سپید به خلوت بوسه رسید
بگو نگاه تو چه داشت که از شبم خواب پرید
طراوت حضور تو سایه ی انتظار من
محبوبه ی شبم بیا بغض مرا قدم بزن
بگو کدوم یاس سپید به خلوت بوسه رسید
بگو نگاه تو چه داشت که از شبم خواب پرید که از شبم خواب پرید
در امتداد سایه ها تو می رسی به خواب من
من از تو تازه می شوم از روشنی حرفی بزن از روشنی حرفی بزن
کمی مرا نگاه کن
کمی مرا نگاه کن

آهنگ سیاوش سهراب