برام از طرف مخابرات پیام اومد،اخه اگه بخشنامه جدیدی میاد به مسولین دفاتر پیام میدن ،پیش شماره 0911 به پایان رسیده و به احتمال زیاد پیش شماره های جدید با شماره 0990 شروع میشه