بخون آوازکی تو شور و دشتی . که دل پر شوره امشب

یکی تو صحنه یادم نشسته . که از من دوره امشب

به زیر گنبد آبی احساس . یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه . دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست…

کسی که قصه ناب نگاهو . یه مهتاب شب به من داد

از اون شب تو همه شبهای مهتاب

به یادش خوابم او شد

به زیر گنبد آبی احساس . یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه . دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست…

همون که کوچه بن بست عشقو

به نام دلگشا خوند

منو به خونه گرم دلش برد

دلو عاشقسرا خوند

همون که کوچه بن بست عشقو