امروز متن زیبایی از منصور و مینویسم براتون چون خودم خیلی این اهنگو دوست دارم

ن ترانه های منصور 

قرارمون یادت نره

 

یادت نره دوست دارم

خیلی دلم تنگه برات

 

دار و ندارم رو بگیر

مال خودت ، مال چشات

 

خورشید و بردار و بیا

آفتابی شو به خاطرم

 

قرارمون یادت نره

دیر نکنی ، منتظرم

 

قرارمون یادت نره

دوستت دارم یادت نره

 

قرارمون یادت نره

دوست دارم یادت نره

 

قرارمون ساعت عشق

کنارِ دلشوره زدن

 

کنار دلواپسی و 

ترس یه وقت نیومدن

 

عاشقم و عاشقِ تو

از همه دیوونه ترم

 

قرارمون یادت نره

دیر نکنی منتظرم

 

قرارمون یادت نره

دوستت دارم یادت نره

 

قرارمون کنارِ گل

که سر به زیرِ عطر توست

 

تو چین چینِ دامنی که

هزار تا بغض رو میشه شست

 

خورشید و بردار و بیار { بردار و بیار }

آفتابی شو به خاطرم { خاطرم }

 

قرارمون یادت نره

دیر نکنی منتظرم

 

یادت نره دوست دارم

خیلی دلم تنگه برات

 

دار و ندارم رو بگیر

مال خودت ، مال چشات

 

قرارمون یادت نره

دوست دارم یادت نره

 

قرارمون یادت نره

دوست دارم یادت نره

 

قرارمون یادت نره

دوست دارم یادت نره