متن ترانه " تو می دونی من می دونم " از هایده - برگرد عزیزم که مرا هم نفسی نیست در خونۀ ویرونۀ دل بی تو کسی نیست                    

 

برگرد عزیزم که مرا هم نفسی نیست در خونۀ ویرونۀ دل بی تو کسی نیست نه یادی ز کسی میکنه نه بی تو هوسی میکنه دل دیوونه ای که زدی شکستیش صدا صدای پای تو شد هوا همش هوای تو شد خدای اون فقط تو شدی و هستی رسم روزگار همینه درد انتظار همینه و من میدونم و تو میدونی که باز می مونم و هستم تموم عاشقا میدونن تو کار عاشقی می مونن و من میدونم و تو میدونی که باز می مونم و هستم