امروز طراحی و دیزاینی که برای اشپزخونه یکی از اقوام انجام داده بودیم امروز اجرا شد تقریبا نصف کار انجام شد البته با توجه به خواسته مشتری طراحی انجام شد البته اگه به نظر خود من بود دوس داشتم خیلی شیکتر باشه و همیشه مهمترین چیز در کار طراحی رضایت مشتری هستش خدارو شکر تا اینجای کار که طبق طراحی انجام شده امروز سر ساختمون بودیم و نقایصو بررسی کردیم