حبیب محبیان چقدر دیگر باید برای اجرای مرد تنهای شبم صبر میکرد؟

حبیب محبیان درگذشت

روحش شاد این هنرمند در رامسر امروز صبح جمعه درگذشت