😢😢😢😢😭 تسلیت به خانواده هی سربازانی که بی جان به خانواده هاشن تحویل داده شدند،واقعا جای تاسف داره دلیرانی که برای وطن رفته بودند اینگونه از دست بروند جای تاسف است،واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون،متاسفانه ظاهرا جون سربازامون مهم نبوده...