هم اکنون ساعت از نیمه شب گذشته و تو داداش نازنیم وارد زاد روزت شدیم ،با تمام وجودم برات بهترینهارو ارزو میکنم از خداوند مهربان میخواهم همیشه سربلند ،سلامت،موفق،و پیروز و سعادتمند باشی و عمر با عزت داشته باشی دوست دارم داداشی کوچولو جونم😍😍😍😍😍🎆😉💙❤💋💋💋💜💓💕💞👌👈💓👉🎂🎁🎉🎆🎇🎊👑📦💎👏