جمعه تو مسیر برگشت از فومن رفتیم سر خاک خواننده حبیب ،خیلی شلوغ بود مردم هیچ وقت هنرمندشونو فراموش نمیکنن داشتیم برمیگشتیم که یه اقایی گفتش شما که به عشق حبیب اومدین الان پسرش محمد اومده سر خاکشه ،ما دوباره از در ورود دوباره رفتیم سر خاک و به فرزند این هنرمند عزیز تسلیت گفتیم روحش شاد یادش گرامی خدا به عزیزانش صبر بده، دستت همه طرفداراشم درد نکنه که انقدر شلوغ بود و خانواده حبیب عزیزو تنها نذاشتن