وای بر من،تو همانی که امیدم بودی؟

تو همان چشم سیه،دلبر افسونگر من؟

هر چه کوشم مگر این حادثه باور نکنم

میدود یاد خطاهای تو در باور من