این آهنگ همش برام خاطره هستش خیلی دوست داشتم اینو بزارم نمیدونم

خوانندش کیه اما یادگاری روزای خوبه واسه همین گذاشتم دوسش دارم.

 

تو چشای سیاه تو ستاره سازی میکنم

 

با هر ستاره ی نگات ترانه سازی می کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هر لحظه به عشق تو دلم تاپو تاپ می زنه

 ایندفعه من ببینمت خودم میام میدزدمت

 خودم میام میدزدمت

 دل دل دلواپسی شبا شبای بی کسی

 بیا پبشم با من برقص یه وقت ندزدتت کسی

 اینهمه اطفار نداره با این کارات دل دیوونه غصه دنیا نداره

 غصه دنیا نداره

 شبا گلهای اطلسی به کوجتون سر میزنن

 همش مزاحمت میشن شب تا سحر زنگ می زنن

 نمیدونن طلسم تو توی دستای منه

 نمیتونن بدزدنت قلب تو ماله منه

 قلبه تو ماله منه

 دل دل دلواپسی شبا شبای بی کسی

 بیا پبشم با من برقص یه وقت ندزدتت کسی

 اینهمه اطفار نداره با این کارات دل دیوونه غصه دنیا نداره

 غصه دنیا نداره

 تو چشای سیاه تو ستاره سازی میکنم

 با هر ستاره ی نگات ترانه سازی می کنم

 هر لحظه به عشق تو دلم تاپو تاپ می زنه

 ایندفعه من ببینمت خودم میام میدزدمت

 خودم میام میدزدمت

 دل دل دلواپسی شبا شبای بی کسی

 بیا پبشم با من برقص یه وقت ندزدتت کسی

 اینهمه اطفار نداره با این کارات دل دیوونه غصه دنیا نداره

 غصه دنیا نداره

 شبا گلهای اطلسی به کوجتون سر میزنن

 همش مزاحمت میشن شب تا سحر زنگ می زنن

 نمیدونن طلسم تو توی دستای منه

 نمیتونن بدزدنت قلب تو ماله منه

 قلبه تو ماله منه

 دل دل دلواپسی شبا شبای بی کسی

 بیا پبشم با من برقص یه وقت ندزدتت کسی

 اینهمه اطفار نداره با این کارات دل دیوونه غصه دنیا نداره

 غصه دنیا نداره

این آهنگ یه یادگاری از عزیزی هستش که این آهنگو میذاشت.