متن تیتراژ سریال مدار صفر درجه آقای حسن فتحی رو امروز براتون میذارم که با بازی  آقای شهاب حسینی عزیز چون شمالی هستن اصلیت مال تنکابن و ما به همچین هنرمندی افتخار میکنیم. من فیلم مدار صفر درجه رو خیلی دوست دارم و همه قسمت های این فیلم رو به طور کامل دارم.و برای همین امروز متن  تیتراژ پایانی فیلم رو که با صدای علیرضا قربانی و شعر بسیار زیبای دکتر افشین یداللهی است را میذارم.

 

                                    

 وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید

 وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید

 وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید

 وقتی عطش طعم تو را با اشک هایم می چشید

 من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی

 چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

 یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود

 آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

 وقتی که ما عاشق شدیم شیطان به نام  ما سجده کرد

 آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد

 من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی

 چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

 من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر

 چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیش تر

 آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود

 دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود