به یادگار ساعتی بر دست تو بسته ام....

به یادگار ساعتی بر دست تو بسته ام....


                   که یادت نرود!!


چقدر زمان برد عاشقیمان ،زمانش را به

 

                 خاطر داشته باش

/ 6 نظر / 2 بازدید
مهدی

دل آدم از بعضی حرفا خون میشه...

مهدیه

نه عزیزم ناراحت بودم دل تنگ بودم بیشتراز همیشه [ناراحت][دلشکسته][گریه][گریه][ناراحت][خنثی]

مهدیه

خدا نکنه بمیری فاطمهههههه گفتم نگو بمیری!!!![عصبانی]

مهدیه

بذار پس منم بگردممممممممممممممممممممممممممممممممممم مرسی عزیزم از بوست!!!!زودی خوب میشم[ماچ]

مهدیه

[بغل]نه دیگه عزیزم فدا نشیییییییییییییییییییییییییییییی من فدای تو که مهربونی

مهدیه

فاطمه جون من دیگه باید برم کلاس تا 9 اخر شب میام بوس بوس فعلا[ماچ][خداحافظ]