هرگاه که دوست داری

 

هر گاه که دوست داری کسی همواره به یاد تو باشد

 

 

 

به یاد من باش که همواره به یاد تو هستم... 

 

 

 

                                                                         سوره "بقره "آیه152

 

 

ای دریابنده درماندگان! ای دردسوز دردمندان! و ای بزرگ نیک پردازان!

ای داننده هر چه نهان و ای زیبا پوشاننده هر آشکار وپنهان!

 

 

 

 تقدیم به تو خدای خوبم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید