سلام به دوستان ،امروز ظهر از مسافرت برگشتیم،جشن تو قم داشتیم عالی بود همه فامیل بودن انقد خوش گذشت که نگو، بعد چند روز برگشت اومدیم تهران خونه عموم، بام تهران هستش خونشون یک جای اروم و با هوای عالی با منظره کل تهران زیر پات، خیلی خوش گذشت دیدن عموم و خانواده بعد رفتیم پارک ژوراسیک که کمی تا خونشون فاصله داشت داداش عباسمم زنگ زدیم اومد خونه عموم بعد شبش رفت مام امروز اومدیم خونه یه سفر عالی و خوب 

/ 0 نظر / 19 بازدید