ما بدهکاریم به یکدیگر

ما بدهکاریم به یکدیگر


و به تمام ” دوستت دارم” های ناگفته ای


که پشت دیوار غرورمان ماند


و آنها را بلعیدیم


تا نشان دهیم که منطقی هستیم

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهدی

چه بگم از عشق های امروزی...

تابان

کاش این غرورهای بی جا را در تاریکی های ذهنمان دفن میکردیم کاش..