آهنگ منو گنجشک های خونه از گوگوش

ای چراغ هر بهانه

از تو روشن از تو روشن

ای که حرف های قشنگت

من و آشتی داده با من  

من و گنجشک های خونه

دیدنت عادتمونه

به هوای  دیدن تو

پر می گیریم از تو لونه

باز میایم که مثل هر روز

برامون دونه بپاشی

منو گنجشکا میمیریم

تو اگه  خونه نباشی

همیشه اسم تو بوده

اول و آخر حرفام

بس که اسم تو رو خوندم

بوی تو داره نفس هام

عطر حرفای قشنگت

عطر یک صحرا شقایق

تو همون شرمی که  از اون

سرخه گونه های عاشق

شعر من رنگ چشاته

رنگ پاک بی ریایی

بهترین رنگی که دیدم

رنگ زرد کهربایی

من و گنجشک های خونه              

/ 2 نظر / 36 بازدید