دوست داشتن

تو را هر لحظه به خاطر می اورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...

..............................................................

من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم

نگاهت را مگیر از من

که با آن علمی دارم...!

............................................................

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان با دگران وای بحال...

...........................................................

/ 0 نظر / 3 بازدید