برای بهترین پدربزرگ دنیا

به یک دل دریا، حضور جلوه دین

درود به نامگذارش به او

به دانش و ورع و زهد و تقوایش

تمام شهر چه زیبا گرفته دامانش

حضور گرم نگاهش همیشه پابرجا

کلام پر ز نگینش همیشه در دلها

تلاش کرده ام اما بسی به دشواری

بیان یاد پدر، در وصف الفبایی

نمیشود، نشود گفتن از چنین مردی

برای آنکه فتاده برون ز آبادی

فقط برای دل خود، برای دلداری

به یاد او، به دلم،...

.....................................................

سلام من به تو ای عزیز سفر کرده

بر تو ای شاه همه هستی

سلام من به تو ای شیر پیر بیشه

قلب و روح و عشق و جان مایی

رفتی و رفتن تو در خیال ما نمی گنجد

تو بودی همچون سرو همیشه بهار

تو بودی همچون کوهی استوار                        

چه صبور و خوش قلب  و مهربان بودی

صبر تو، همانندصبر ایوب بود

صفای قدمت بود روح بخش جان ما

سلام من به تو ای یاور تهیدستان

کجا رفتی رفتن تو شکست قلب نازک ما را

غم دوریت ما را شکست ای گل همیشه بهار

تو بودی همه چیز ما

 

بازم برای تو بهترین پدربزرگ دنیا نوشتم که سال پیش دیشب ساعت 10.35دقیقه شب واسه همیشه ترکمون کردی و ما بزرگ فامیل  رو از دست دادیم غمی که هنوز داغش واسمون تازه هست تا ابد تو دلمون هستی عزیزترین ما. روحت شاد

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
پرهام

الهی بگردم[گل]

پرهام

. . . . . . . . . . .