آدمهای خوب از یاد نمیرن

آدمهای خوب از یادت نمیرن‘‘از دل نمیرن‘‘ از ذهن نمیرن‘‘!

ولی...زودتر از اینکه فکرش رو بکنی از پیشت میرن...!!!

                     ....................................

خداحافظ برو عشم برو که وقت پروازه             

برو که دیدن اشکات منو به گریه میندازه

نگاه کن آخر راهم نگاه کن آخر جادست

نمیشه بعد تو بوسید نمیشه بعد تو دل بست

منو تنها بذار اینجا تو این روزای بی لبخند

اگه میری اگه دورم

اگه با گریه می خندم

نگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونم

که میدونی نفسامو به دیدار تو مدیونم

برو که بدرقه داره منو به گریه میندازه

برو عشقم خداحافظ

 برو تو گریه شاید حلالت کردم

                 

/ 0 نظر / 2 بازدید